Mørketid i oktober byr på mørke, regn og våt asfalt.  For de som ferdes på veiene, enten det er gående eller kjørende så er dette en dårlig kombinasjon.  For å minne alle på viktigheten med å bli sett, delte vi ut refleks den 15 oktober.  Vi besøkte barnehagen i Sørreisa. Så hadde vi stand på Circel K og Amfi på Finnsnes.  Vi i NAF Midtre og Søndre Troms ønsker alle en tryggere vinter, vi ønsker at du skal bli sett.

Vi vet ar refleks redder liv.

Så derfor: BRUK REFLEKS.

refleks1.jpg