Løve.jpg

NAF Senteret flytter i nytt lokale nærmere sentrum.

Etter 31 år på Botnhågen er nå NAF sentret flytter.

Tirsdag den 11 Januar 2022 var dato da NAF Sentret Finnsnes åpnet sitt nyrestaurert senter i Olderhamna. Lokaler har vært i gjennom en stor ombygget.

Innvendig ble det veldig bra. Med litt tid håper vi på at det også blir et bedre uteområde. 

Å flytte et senter er en stor jobb som på langt nær er ferdig.  Mye gjenstår.

Dessverre så er skiltingen ikke på plass. Derfor er det litt kronglete å finne fram. Vi jobber med saken for at det skal bli bedre.

Vi holder til i underetasjen på Jusk.  Kjør forbi rørleggerlagret til Heidenreich. Vedlegger kart. 

Kart m vei2.jpg

Et tilbakeblikk.

NAF Senteret på Botnhågen ble åpnet mars 1990, med en ansatt i halv stilling. Helt fra starten av sluttet medlemmene godt opp om dette nye tilbudet på Finnsnes.  Så det ble umiddelbart utvidelse til hel stilling.

 En NAF test var et nytt tilbud til bileiere i Midt-Troms. På Sentret kunne man få en nøytral tilstansrapport. NAF-testen var noe som hang høyt i flere sammenhenger - ved kjøp og ved salg og ved generelt vedlikehold.  NAF ble også brukt når det oppstod uenighet mellom kjøper og selger. 

Men senteret lå langt fra sentrum og mulighetene for å utnytte ventetiden mens bilen var til kontroll, var liten. 

Så derfor:  Nå etter 31 år er nå endelig NAF Sentret flytte nærmere sentret slik at det blir gangavstand til sentrum. 

Det meste av utstyret er også nytt.

Vi  håper og tror at NAF medlemmene og andre kommer til å like dette, og slutter opp om det nye senteret.

Velkommen!

Veien til det nye NAF Senteret.