Trygg skolevei.jpg

Norges Automobilforbund

Avdeling for Midtre- og Søndre Troms                                                                                              22.08.2019

Til

Politiske partier i Senja kommune

Trygge skoleveier

Skoleåret har akkurat startet. For samtlige av barna våre er det viktig at skoleveien er trygg. Men spesielt for de minste, som nå begir seg ut på skoleveien for første gang, er dette viktig. Alle elever har rett til en sikker skolevei. En undersøkelse gjennomført av TNS gallup på vegne av NAF, viser at en av tre av de som kjenner skoleveien best, mener at den er utrygg. Vi i Norges Automobilforbund (NAF) er opptatt av at trafikksikkerheten for elevene må ivaretas, og vår organisasjon startet 29. april 2019 kampanjen «Med hjertet i halsen», med fokus på trygge skoleveier.

NAF lokalavdeling for Midtre- og søndre Troms har 4090 medlemmer. Vi har sett på skoleveiene i sentrumsområdene i den nye storkommunen Senja, og mener at følgende skoleveier trenger gang- og sykkelveier:

Fylkesvei 86: Islandsbotn – Silsand

Fylkesvei 86: Finnfjord – Sørreisa grense

Fylkesvei:      Gisundbrua – Trollvik

Kommunal vei: Lundekrysset – Finnfjordbotn

Samtlige av disse veistrekningene har stor trafikk av kjøretøy (personbiler/tyngre kjøretøy).

På vegne av vår medlemsmasse har vi følgende spørsmål til de politiske partiene i Lenvik:

  1. Hvordan stiller ditt parti seg til realisering av gang- og sykkelveier på disse strekningene?
  2. Finnes det ferdig utarbeidde planer for gang og sykkelveier på disse strekningene?
  3. Hvilke av disse strekningene vil igangsettes i kommende valgperiode?
  4. Hvordan er de øvrige strekningene planlagt og prioritert?
  5. Hvilke forslag til realisering har ditt parti framsatt/ vil ditt parti framsette med hensyn til realisering av gang- og sykkelveier på disse strekningene?

For våre medlemmer, og også for de som bor langs de veiene det er snakk om, vil det være av meget stor interesse å få svar på spørsmålene.

 

Med vennlig hilsen styret for

NAF lokalavdeling for Midtre og Søndre Troms