Forskjellige typer biltester får du utført ved vårt eget NAF-senter i Årødalen. NAF Øvingsbane finnes i Malmedalen.

Er det behov for juridisk bistand, kan NAF-advokat Øyvind Rise kontaktes - råd og veiledning er inkludert i medlemskapet.

Lokalavdelingen har tillitsvalgte som jobber med forskjellige aktiviteter for medlemmene. De både arrangerer og deltar ved forskjellige aksjoner som har med bil og trafikksikkerhet å gjøre. Blant annet arrangeres det oppfriskningskurs i trafikkregler for eldre bilførere, glattkjøringskurs på øvingsbanen, dekksifteaksjoner, familierebusløp osv.

Lokalavdelingen reiser også ut til kommunene og tilbyr forskjellige kontroller/tester til medlemmene. Som medlem i NAF anbefaler vi at du benytter deg av ditt eget NAF-senter enten det gjelder periodisk kontroll eller en av de mange testene som utføres her. Nå foretar NAF-senteret også oljeskift.