Følgende aktiviteter gjennomføres:

Registrering av deltakerne
Inforamasjon fra kjørelærer (Runes Bil og MC) før øvelseskjøringen på banen starter

Orientering og prøving av Bråstoppen
Øvelseskjøringen starter (Varighet, (15 – 20 min.). Egne skjema/rettledningsskjema utdeles til deltakerne.
Quiz-konkurranse for deltakerne

Dersom vi får det til, kan vi også utvide aktivitetene med en orientering om førstehjelp/oppførsel på skadestedet

Salg av brus, vafler/pølser