NAF Senteret inviterer til nyåpning av et oppgradert senter.

For medlemmer og andre interesserte.

Gratis Lys- , Lade- og batterikontroll. Demonstrasjon av " Veltepetter"

Enkel Servering.