Arrangementet ble gjennomført i forståelse med lederen for Glattkjøringsbanen i Malmedalen. NAF avd. Kristiansund og omegn var invitert til å være med på arrangementet og deltok både i planleggingsmøtene forut for arrangementet og under arrangementet med 3 tilligsvalgte.

NAF avd. Molde og Omegn deltok under arrangementet med 9 tillitsvalgte.

Arrangementet var godt besøkt og 58 bilførere oppdelt i grupper fikk først undervisning og opplæring fra en autorisert trafikkskolelærer om kjøring, bremsing, unnastyring mv. på banen. Deretter fikk gruppene en kort opplæring i førstehjelp samtidig som de fikk anledning til å prøve anvdelingens kollisjonssimulator. Denne undervisningen ble gitt av en autorisert ambulansemann fra Helse Møre og Romsdal. Som siste del av opplegget fikk så gruppene prøve seg på glattkjøringsbanen under god ledelse av banesjef Terje Sylte

NAF avd. Molde og Omegn inviterte alle gode medhjelpere og samtlige fremmøtte til kafe, brus kaker, pølser under og etter arrangementet.

Ca. 58 personer fikk prøve seg på glattkjøringsbanen. Arrangementet som sådan ble besøkt av omlag 200 personer.