NAF avd. Molde og omegn gjennomførte Åpen Dag på Øvingsbanen i Malmedalen lørdag den 8. september 2018.

Arrangementet ble avviklet på en god måte i samarbeid med Terje Sylte som er leder for øvingsbanen, og ellers i samarbeid med NAF avdeling Kristiansund og omegn. 

Hele 12 tillitsvalgte fra NAF avd. Molde og omegn og 4 tillitsvalgte fra NAF avd. Krisitiandsund og omegn bidro til at arrangementet ble avviklet på en kjørefaglig god måte. Den kjørefaglige delen av arrangementet ble ivaretatt av baneansvarlig Terje Sylte og en representent fra Bringslid kjøreskole. Kjøreskolelæreren ble innleid av NAF avd. Molde og omegn. Kjøreskolelæreren orienterte deltakerne i gruppen på 6 om god kjøreadferd på øvingsbanen og om vegtrafikklovens grunnregel for trafikk.

Etter denne orienteringen ble deltakerne gruppevis orientert om hvordan en skal opptre ved trafikkuhell der involverte er påført alvorlige personskader. Her ble temaene varsling, førsthjelp mv. behandlet, og hjelpeplikten i vegtrafikklovens § 12, 1.ledd ble trukket fram og poengtert. Denne sekvensen ble utført av Per Johan Tøsse som for anledningen var innleid som fagperson.

45 bileiere gjennomført det kjørefaglige opplegget, både den teoretiske biten og den praktiske delen av opplegget. I tillegg til de 45 deltakerne som tok del i alle fasene av opplegget, både i det teroretiske og det praktiske opplegget, deltok ytterligere 6 personer på den teoretiske delen av arrangementet.

Dekkmann deltok på arrangementet med egen stand. Det samme gjorde også bilfabrikanten Tesla med 2 av sine mest solgte elektriske biler.

Arrangementet samlet noe i overkant av 200 personer i den tiden arrangementet foregikk.