Lørdag den 13. september ble avdelingas årlige arrangement med åpen dag på glattkjøringsbanen arrangert. Mange prøvde sine kjøreferdigheter på glatt føre.

Det var en fin høstdag, og det viste seg at mange hadde fått med seg at det var anledning til å prøve sine kjøreferdigheter på glatt føre på NAF`s øvingsbane i Malmedalen.

Vel 50 sjåfører møtte med sine biler og ville prøve hvordan de mestret en glatt vegbane. Førere var i alle aldre men med en hovedvekt på den yngre "garde". Etter en registrering, ble det inndelt grupper på 6 sjåfører som føst fikk gjennomgå litt generell trafikkinfo sammen med en representant fra en av byens trafikkskoler. Her ble det minnet om bilbeltebruk, sikring av last på tilhenger osv.

Så ble gruppen "sluppet" ut på banen, og det ble god anledning til å prøve seg. Terje Sylte, som er daglig leder på glattkjøringsbanen, hadde sørget for at banen var skikkelig glatt og det var derfor mange som fikk en ekstra "sleng" på bilen. Det er viktig å vite hva en skal gjøre når en slik situasjon oppstår ute i trafikken. Slik øving på bane gir derfor nytting erfaring og kan bidra til å unngå ulykker når kjøreforholdene på vegene blir slik om vinteren.

Det var god stemning på anlegget hele dagen. Dekkmann AS hadde stand og som samarbeidspartner med NAF gis det rabatt på kjøp av dekk her. Ellers var det anledning for de frammøtte å kjøpe kaffe og vafler/kaker.

Det var gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og nok et fint lokalt NAF-arrangement med formål å bedre trafikkskikkerheten var avholdt. Lokalavdelingen hadde også bistand fra NAF-venner fra NAF avdeling Kristiansund og omegn under arrangementet.