Arrangementet hadde god oppslutning og vel 40 sjåfører/biler prøvde mulighetene for å utvikle ferdigheter på banen.

I tillegg hadde vi under arrangementet demonstrasjon av Veltepetter i samarbeid med Statens vegvesen.  NAFs Bråstoppsimulator var også i bruk under arrangementet.

Den faglige biten ble ivaretatt av mange gode tillitsvalgte fra NAF, samt av innleide folk med kompetanse innen glattkjøring og bruk av Veltepetter og Bråstoppsimulator.

Anslagsvis 100  - 150 personer var innom arrangementet den 12.september fra kl. 11.00 – 15.00.  Arrangementet var vellykket.