Hele 14 tillitsvalgte fra NAF Avdeling Molde og omegn og 2 tillitsvalgte fra NAF Avdeling Kristiansund og omegn bidrog til at arrangementet ble avviklet på en god måte. Den kjørefaglige delen av arrangementet ble ivaretatt av baneansvarlig Terje Sylte og en representant fra Kjøreskolen Runes Bil og MC. Kjøreskolelærene ble innleid av NAF Avdeling Molde og omegn for å ivareta den kjørefaglige biten.

48 bileiere gjennomførte det kjørefaglige opplegget, både den teoretiske biten og den praktiske delen av oppplegget. I tillegg til 48 deltakdere deltok ytterligere 6 personer på den teoretiske delen av arrangementet.