NAF avdeling Molde og Omegn var selvfølgelig med på dette og hadde godt besøk av både NAF-medlemmer og andre på glattkjøringsbanen i Malmedalen.

Det ble et godt vellykket arrangement på glattkjøringsbanen i Malmedalen. Det var et fint høstvær, og det skulle vise seg at mange hadde avsatt tid til å besøke øvingsbanen den dagen for å prøve sine ferdigheter  på banen. Det var faktisk besøkende helt fra Rindal tilhørende NAF avdeling Indre Nordmøre

Etter at den enkelte bilfører hadde registrert seg, fikk de anledning å være med på konkurranse. Det var også utdeling/tilgang på NAF-brosjyrer. Deretter ble de samlet i grupper på 6 som ble tatt inn til en kjapp repetisjon om trafikksikkerhet før de fikk slippe inn på banen. Det var kjøreskolelærer Ove Heggdal som sto for denne teoridelen, og han minnet spesielt om viktigheten av å bruke sikkerhetsbelte under kjøring ( det er da også påbudt!). Innstilling av hodepute (ikke nakkepute) ble også drøftet. Deltakere fikk også anledning til å oppleve hvordan en bråstopp føles på kropper gjennom krasj- simulatoren som er montert på anlegget.

Gruppene ble deretter sendt inn på banen etter hvert som det ble ledig. Det var ca 50 biler i alt som var inne på banen, og alle fikk kjøre flere runder slik at førerne fikk teste seg selv og hvorledes bilen "oppførte seg" ved forskjellige manøvringer, bruk av bremser osv. Det ble registrert flere "friske" sjåfører som fikk det travelt med rattet etter hvert markørene plutserlig ble kjørt frem. Det ble også observert mange fine piruetter i enden på glattkjøringsfeltet.

Leder på øvingsbanen, Terje Sylte og hans medhjelper Sjur Malmedal hadde full kontroll med det som foregikk ute på banen, og hadde ellers bistand fra andre funksjonærer med veiledning osv.

Fremmøtte fikk også tilbud om å få utført lys- og ladekontroll, og slike kontroller ble utført på 20 biler.

Som vanlig var det kiosksalg der de besøkende fikk kjøpe pølser, vafler og kaffe. Tradisjon tro var det som vanlig den alltid blide og kjekke Per Ørsal som var kioskbestyrer. Kaffen varmet nok ekstra godt for mange, for det var kaldt i Malmedalen denne dagen!! funksjonærene ble også tatt godt vare på ved at disse fikk servert god lapskaus.

Avdeling Molde og Omegn hadde ellers bistand under arrangementet fra våre NAF-venner i avdeling Kr.sund og Omegn, og det var nyttig og nødvendig med mange funksjonærer da det var så mange som møtte fram. I og med at det var både to og tre personer i enkelte biler, var det nok over 100 personer som hadde valgt å teste seg selv og bilen på glattkjøringsbanen denne dagen.

Med bakgrunn i det gode frammøte, kan det konkluderes med at det var et vellykket NAF-arrangement og håpet er at deltakerne tar med seg erfaringer fra banen ut i trafikken.