Årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Alexsandra i Molde fredag 21.mars kl. 18.30.

Det møtte 34 NAF-medlemmer, styre- og komitemedlemmer . Seniorrådgiver Håvard Austvik ved vegkontoret i MOlde holdt innledingsvis et foredrag om Nasjonal Transportplan med særlig fokus på Molde og Romsdalsorådet.

Årsmøtet gjennomgikk årsberetningen og regnskap  for 2013, samt budsjett for 2014.

Deretter ble det valg av Styreleder, styremedlemmer , suppleringsvalg til arrangementskomiteen, representant med vara til NAF`s landsmøte, revisor og suppleringsvalg til valgkomiteen.

Årsmøtet avsluttet kl 20.37 med middag til de fremmøtte.