Årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Aleksandra i Molde.

Det møtte frem 34 medlemmer, styre- og komitemedlemmer inkludert. Leder av Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Søheim holdt foredrag og orienterte om plander for en del viktige vegprosjekt i Romsdalsområdet, samt om de økonomiske konsekvensene av disse vegprosjektene, i tillegg orienterte hun om trafikksikkerhet og om problemstillinger knyttet itl fergetrafikken i fylke.

Avslutningsvis takket styrelederen æresmedlem Kjell Hagen for hans langvarige og gode engasjement når det gjelder NAF avdeling Molde og omegn. Hagen har vært tillitsvalgt i avdelingen i forskjellige posisjoner gjennom nærmere 45 år, og han har nå valgt å tre tilbake etter eget valg.