Årsmøte ble avholdt  på Scandic Hotel Alexandra i Molde.

Som foredragsholder denne gangen hadde vi Jørn Inge Løvik som er daglig leder i Romsdalsaksen AS

Jørn Inge Løvik orienterte om Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen. Løvik fremholdt at Romsdalsaksen er det mest fornuftige trasevalget da denne aksen vil være en oversjøisk løsning for E39 via Sekken til Hjelset med gjenbruk av eksisterende tilstøtende veger. Med en trase fra Vikebuktområdet med flytebroløsning over til Sekken via Veøya og  Sølsneset til Hjelset, vil en oppnå at stamvegen legges utenom Molde bysentrum. Dermed oppnår en mindre trafikkbelastning i bysentrum og langs hele strandsonen fra Bolsønesområdet til rundkjøringen ved Molde lufthavn. 

Løvik presiserte at Romsdalaksen også blir et betydellig rimeligere alternativ enn Møreaksen. I tillegg oppnår en ved å velge Romsdalsaksen betydelig miljøgevinster og en sikrere og mer trafikksikker løsning da dyre og ofte trafikkfarlige undersjøiske tunneller unngås. Løvik presiserte at Romsdalsaksen er Møreaksen overlegen vurdert ut fra økonomiske, miljømessige og trafikksikkerhetsmessige forhold. 

Løvik besvarte ellers spørsmål fra forsamlingen og takket avslutningsvis for invitasjonen til NAF- avdelingens årsøte.

En gikk så over til den formelle behandlingen av årsmøtet i NAF avdelingen Molde og Omegn som deretter ble avviklet i tråd med vedtektenes kapittel VI.