Etter et par timers arbeid fremsto området som ryddig og bra, og da var det dags for grillmat. Ingrid og "assistent" Kjell Johnny stod for grilling, og  det ble et tivelig måltid ute på plassen. Temperaturen falt betydelig etter hvert som sola gikk ned bak skogen, og det ble konkludert med at det måtte tas mer vegetasjon neste år.

"Aksjonen" var slutt ca. kl. 21.00.