Senterets ansatte og mange tillitsvalgte fra lokalavdelingen deltok for å få skiftet hjul gratis til medlemmer som trengte hjelp.

På tirsdag kom det 30 biler, litt under det som er vanlig. Skyldes muligens at det fortsatt var kaldt vær og snøvær dagen før. Onsdag var det oppe på 50 biler som fikk lagt på sommerhjul. Dekk ble kontrollert, vurdert og medlemmene fikk gode råd.

Omlegginga foregikk som vanlig i høyt tempo, med kvalitetssikring av arbeidet og med en lystig tone blant de som utførte jobben og medlemmene.