Som vanlig var det mange som ønsket å få hjelp med å få på vinterdekkene, og til sammen var det 60 biler innom senteret de to kveldene.

Hjulskifteaksjonen er av de aktiviteter som er mest polulær blant medlemmene i avdelinga. Slik også denne gang og 60 medlemmer benyttet seg av tilbudet om hjelp med å få skiftet over til vinterdekk.

Med så mange biler som skal skifte hjul, er denne aksjonen høst og vår krevende.

Aksjonen med dekkskifte er kvrevende for avdelinga, og det er nødvendig med god bemanning de to kveldene. Arragnementskomiteen hadde også denne gang samlet godt med tillitsvalgte og enkelte møtte opp begge kvelder og gjorde en god innsats for andre medlemmer. Begge senterets to ansatte, Kim og Lasse deltok også og sørget for at jobben med hjulskifte gikk greit unna. Takk til NAF-senteret som stiller både mannskap og nødvendig teknisk utstyr til disposisjon for avdelinga.

Som vanlig var medlemmene svært fornøyd med å få  hjelp og det ble gitt gode tilbakemeldinger til "dekkgjengen" om vel utført jobb.

Endelig kan det nevnes at det også var dekkaksjon/hjulskifte i avdelingens regi lørdag den 25. oktober. aksjonen var i samarbeid med Dekkmann, og da var det 24 biler som fikk bistand til hjulskifte.