Arrangementet markerte at den lokale NAF-avdelingen har eid og drevet campingplassen i hele 60 år ! Arrangementet var vellykket og ble besøkt av mellom 300 - 400 personer.

Arrangementet var ellers lagt opp med flere kulturelle innslag, med foredrag, sang og musikk. Politi, brannvesen og ambulanseenheter var til stede under arrangementet for å vise eget utstyr og for å redegjøre for egen virksomhet.

Kleive KFUM Trial hadde også en spennende oppvisning under festen.

Arrangementet ble avviklet under særdeles fine værforhold og alle besøkende fant seg svært godt til rette.