Den årlige medlemsturen til NAF var denne gang lagt opp som en tematur der målet var Tafjorden og Zakariasdammen. Turen ble avviklet lørdag den 31. mai og 40 trivelige NAF-medlemmer deltok på turen. Værgudene var denne gang med oss, og dette bidro til at det ble en fin ramme omkring turen. Etter å ha gjort unna ferjeturen over Romsdalsfjorden, ble kursen satt mot Ørskogfjellet og Stordalen. På turen dit stoppet vi ved Kokarsteinen ute på Dyrkornstranda. I gamle skrifter kan en lese om en mann som bodde i området i 1840-åra og som skal ha holdt til under den store steinhella.

Ved ankomst Valldal, ble det en kort stopp der vi tok om bord vår lokale guide for dagen, Astor Furseth. Han har skrevet flere bøker; faktabok om Færøyene ( øysamfunnet og dets historie), bøker om dyr og skredproblematikk i et historisk perspektiv. Han har utarbeidet/bygd opp en komplett oversikt over kjente skred, og har følgelig stor kompetanse innefor dette fagfeltet.

Turdeltakerne fikk høre en engasjert og kunnskapsrik fagperson innenfor ras og rasproblematikk og at det i dag blir truffet mange tiltak for å måle bevegelser i farlige fjellpartier, at varslingsrutiner er på plass osv. Hans detaljkunnskap bidro til at alle turdeltakerne fikk interessante opplysninger om området der inne og om den store rasulykka der i 1934 der mange av bygdas innbyggere omkom. Stordal er ellers en kommune med mange høge fjell og Tafjorden med Reinheimen nasjonalpark er fredet for større naturinngrep.

Før vi kjørte opp til Zakariasdammen som demmer opp Zakariasvatnet. Kvelvdemninga ble ferdigstilt i 1969 og er 96 m høg. Vatnet er hovedmagasin for Tafjord kraftverk og dammen demmer opp 70 mill. m3 vatn.

På turen tilbake hadde vi avtalt middagsservering på Blåtind, Ekrelia i Stordal. Vertskapet Kristin og Peder ventet på oss, og her ble det et både velsmakende og hyggelig måltid i trivelige omgivelser. Vertskapet "bød på seg selv" og fortalte muntert og lett om stedet og historien bak "Blåtind - en annerledes opplevelse"

Før vi takket for oss, ble vi vist rundt både i hovedbygningen med leiligheter, festsal osv. og i Vikinghuset. Så ble kursen satt mot Furneset, og vi var hjemme ca kl 19.30.

Sjåfør på turen var "gammel" NAF-mann Bjørn Arve Amundsen, og han kjørte oss trygt og rolig på til dels veldig smale veger inne i Tafjorden.

Nok en trivelig medlemstur sammen med NAF-venner var gjennomført og turkomiteen (Sverre og Jan) fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

På vegne av turkomiteèn: Jan O. Ulvund.