Bilistene som besøkte oss på Statoilstasjonen Bolsønes fikk tips fra NAF sin lokalavdeling om hvordan man får en trafikksikker og problemfri påsketur. Spesielt ble fokus rettet mot riktig pakking av påskeferiebilen slik at løse gjenstander ikke kommer flygende om det skulle bli en bråstopp,  og riktig lufttrykk i hjulene. Bilistene som svingte innom fikk gratis påfyll av spylerveske, refleksvester og påskehefte til barna og boller, is og kaffe. Samtidig med god informasjon om sikkerhet rundt  påskeutfarten. Det var stor trafikk inne på stasjonen og mange som slo av en prat med NAF sine tillitsvalgte