Avdelinga avholdt sitt årlige planleggingsmøte lørdag den 19. oktober. Styret og arrangementskomiteen var samlet sammen med æresmedlemmer i avdelinga og styreleder orienterte først om at avdelingas lenge ønskede oppgradering NAF-senteret. Rammesøknaden vedrørende oppgradering av senteret er nå godkjent i kommunen, og det vil bli byggestart rundt årsskiftet.

Ang. oppgradering av NAF-senteret

Det er Bilteknikk AS som dekker kostnadene ved ombyggingen, og det er beregnet en byggetid på ca. 3 måneder. Det er forutsatt at det skal være drift på senteret samtidig som byggearbeidene pågår. Avdelinga ser på NAF-senteret som en "nerve" i avdelingsarbeidet, og er veldig tilfreds med at senteret blir opprustet ca. 30 år etter at det ble åpnet. Det blir nå bedre forhold både for de som benytter seg at senterets tjenester og for de som har sitt arbeid her.

Medlemsutvikling i avdelinga.

Styreleder opplyste ellers at det i år har vært en positiv og gledelig utvikling i avdelingas medlemsmasse, og avdelinga har nå over 6000 medlemmer. Det er en del år siden avdelinga har hatt så mange medlemmer.

Medlemsaktiviteter i avdelinga

Styreleder var godt tilfreds med aktiviteten i året som snart er slutt, og ga honnør til aktivitets-komiteen for flere gode tilbud for avdelingas medlemmer. En del av aktivitetene har fått god pressedekning som har bidratt til fin NAF-reklame.  Avdelinga har ellers et godt og nært forhold til Kviltorp Camping-NAF Camp Molde As der avdelinga også har sitt avdelingskontor. Avdelinga drøftet så de konkrete aktiviteter med utgangspunkt i årets aktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt i 2014:

* Det blir bistand til dekkskifte både vår og høst for medlemmer også neste år i tillegg til at    det kjøres et samarbeid med Dekkmann AS

* Påskeaksjon sammen med Statoil

* Det skal arrangeres vårtur (dagstur) for medlemmene som tidligere

* Lokalavdelinga skal delta med stand på Bilens dag i sentrum

* Oppfriskingskurs (teori) for pensjonister

* Lyspæreaksjon

* NAF Åpen dag sammen med lys- og ladekontroll

Det kan også bli andre aktiviteter. Og det som står først "for døra" er dekkskifteaksjon som blir avholdt den 30.-31. oktober d.å.