I samarbeid med Gjensidige Bank lanserer NAF helt nye låneprodukter rettet mot NAF-medlemmer. Idèen er, at uansett hvilket kjøretøy et NAF-medlem vil kjøpe, skal NAF tilby et gunstig lån.