Leder: Georg Viktor Iversen , mobil: 95 06 56 43 / 90 18 44 07

Nestleder: Kjersti løge, mobil: 40 22 42 00

Styremedlem: Kjellbjørn Rekdal, mobil: 91 19 75 57

Styremedlem: Jan Ulvund, mobil: 93 23 14 04

Varamedl. 1: Bård Magne Flemmen, mobil: 97 54 80 24

Varamedl. 2: Roald Krabbesund, mobil: 46 84 79 18

Aktivitetskomiteen: Kjell Johnny Johansen

Sekretær: Mette Huus Farstad, mobil: 99 27 45 25

Valgkomiteen i NAF avd. Molde og omegn har i 2019 følgende sammensetning:

Kjell Inge Julseth

Marte Sørø

Per Ørsal