Møtet vil finne sted onsdag 29. mars 2017 kl 18.30 på Vingparken konferansesenter.

Annonsert i Moss AVis onsdag 8. mars 2017.