Tema for møtet er:

- førstemann på ulykkesstedet/sikring av skadestedet.

Presenteres av jon Teiseth (fagansatt i ambulasetjenesten i Østfold) 

Annonseres i lokalavisene i uke 1-2017