Tema for møtet blir trafikksikkerhet, sikkerhetssystemer i nye biler, nye trafikkregler, rundkjøring osv.

Lett servering!

Møtet annonseres i lokalavisene.