Tilbudet gjelder ungdom inntil 24 år bosatt i Moss, Rygge, Råde og Våler.