Refleksdemonstrasjonene avholdes nå på dagtid i Mossehallen, tidligere ble disse arrangert på kveldstid i skogen ved Vanemmyra, fra parkeringen til Skihytta.

Alle de nærmere 800 førsteklassingene deltar her i ukene 45 og 46.