Nes Camping ligger på Jeløya ved Moss.

Besøk også plassens hjemmeside http://nescamping.no/