For 2017 er nærmere 1 000 elever påmeldt i Moss, Rygge, Råde og Våler.

Skolene velger selv ut sine to beste jenter og to beste gutter til distriktsfinalen. Denne avholdes på Nøkkeland skole onsdag 10. mai 2017.