Som de fleste av dere er kjent med så ble NAF Senteret Namsos forsøkt nedlagt av styret i NAF Bilteknikk i 2019. Dette med bakgrunn i at senteret hadde drevet med minus resultat i flere år.

Jeg som senterleder hadde siden jeg begynte i 2017, prøvd å få med meg ledelsen på å starte et mini konsept, med reparasjon etter EU kontroll i tillegg til ordinær testevirksomhet. Noe jeg ikke fikk gehør for og måtte motvillig være med oppover til Namsos for å forkynne at senteret skulle nedlegges i 2019.

Heldigvis så våknet lokalavdelingen til liv og tok virkelig opp kampen for å berge senteret sitt. Det ble gjort en formidabel jobb med innhenting av informasjon, gjort diverse analyser og engasjement opp mot organisasjonen i NAF som etter hvert bar frukter. NAF Senteret skulle få drive videre på den betingelse at vi fikk tallene over i et pluss resultat. NAF avd. Namdal gikk inn med en garanti på at de dekket eventuelt underskudd i 2019 og en mulighet for å være med på eventuelle utvidelser av senteret økonomisk.

Med engasjementet fra lokalavdeling, fulle ordrebøker og en kjempejobb fra Ragnar, så gikk senteret i pluss både i 2019 og i 2020, ikke så mye, men dog i pluss. Så da når jeg på nytt ytret ønske om å utvide med en mann og oppstart verksteddrift, så kom det ja fra ledelsen. Dette med bakgrunn i økt sikkerhet ved at 2 mann er på senteret, et bedre tilbud til medlemmene og ikke minst lovnad om økonomisk hjelp fra lokalavdeling som gjør det mulig å raskere sikre positiv drift på senteret.

Så nå står vi her med et senter som er opprustet for verksteddrift og en nyansatt mekaniker som skal begynne første uke på april. Alt ligger dermed til rette for en vekst og en positiv utvikling for senteret, lokalavdelingen og medlemmene våre i Namdalen. Vi gleder oss!

Vil med dette uttrykke en stor takk til styret i lokallaget for jobben dere har gjort og for den pengestøtten dere så generøst vil hjelpe oss med. Uten dere så hadde dette kanskje ikke sett så bra ut.

Tusen takk 😊

Vennlig hilsen

Stig Mikalsen / Senterleder

Stjørdal, Levanger Steinkjer og Namsos.