Funksjon Navn Tlf  
Fung.leder John Otto Nordseth 913 57 144  
Nestleder Jo Terje Lestum 909 69 301  
Styremedlem Bjørnar Smines 414 97 405  
Styremedlem Olav Jule 977 70 841  
Styremedlem Anne Mette Selnes 416 04 461  
1. vara Per Kåre Strand 958 68 100  
2. vara Bård Arve Vold 909 69 696