Funksjon Navn Tlf.
Leder Marit Oddrun Flasnes 74 32 12 09 arb 
Medlem Bård Arne Vold  400 33 603
Medlem Anne Mette Selnes  416 04 461