Funksjon Navn Tlf.
Leder Bård Arne Vold  400 33 603
Medlem Rolf Krogstad  74 33 13 63
Medlem Anne Mette Selnes  416 04 461