Funksjon Navn Tlf.
Leder Ole Kr. Holand 74 39 97 30
Medlem Marit Ranveig Williksen 907 74 282
Medlem Ragnar Fjær