Funksjon Navn Tlf.
Leder Laura Sve Øie 957 43 148
Medlem Anne Mette Selnes 416 04 461 
Medlem