Dette er et flott arrangemang der vi hjelper bilistene med og pakke bilen rett før påskeutfarten, sjekker dekktrykk, fyller på gratis spylerveske og delte ut refleksvester til barn.