Løpet er åpent for veterane og retro kjøretøy, der en deler inn deltagerne i 3 klasser

A) Eldre enn 1950 modeller

B) Yngre enn 1950 modeller - men eldre enn1983 modeller

C) Retrobiler mellom 1984 og 1994. Løpet kjøres i det alt vesentlige på asfalterte fylkes- og kommunale veger.

Ruten går mellom kommunene i midt-Gudbrandsdalen og her skal det løses både teoretiske og praktiske oppgaver. Handelsstanden og NAF avd. Nord-Gudbrandsdal sammen med kommuner og regionråd samt frivillige lag og foreninger stiller opp og gjør dette til et komplett arrangement.