Mange er ikke klar over den begrensningen vogntog har for å oppdage mye trafikkanter - til tross for forskritmessige speil

Sjåføren vil ikke kunne se syklisten direkte og kanskje heller ikke via speilene.

Særlig i bytrafikken kommer ofte syklister opp på høyre side av bilen i veikryss for å smette over veien så fort det er en mulighet. En årsak til ulykker mellom tunge kjøretøy og myke trafikanter er at syklister og fotgjengere kommer inn under bilen ved svinging til høyre.