Vi har sammen som mål å bidra til økt trafikksikkerhet i Gudbrandsdalen, ved at man får øvd seg på kjøring i trygge omgivelser og at de får kunnskap og erfaringer om begrensninger for både kjøretøy og trafikanter.

Ung På Hjul i Gudbrandsdalen ble startet som en direkte følge av flere svært alvorlige trafikkulykker med ungdom fra dalen. Vi bruker av erfaringene fra slike ulykker til å demonstrere og lære bort hva dagens trafikk faktisk krever. UPH er i utgangspunktet basert på det mye omtalte og godt dokumenterte «Ringsakerprosjektet».

«Å rase fra seg» på bane betyr ikke nødvendigvis at man slutter å raskjøre ute på vegen –dette er en utbredt misoppfatning blant folk. Om det ikke er regissert et opplegg for aktiviteten kan det fort bli slik at enkelte snarere bruker banekjøringen til å bli «flinkere» råkjørere også på vegen . Da blir hele banekjøringen verdiløs. Derfor er det viktig å sette denne typen kjøreaktivitet inn i en pedagogisk sammenheng.

Vi påvirker til å skape en felles forståelse og samtidig en intern justis som kjennetegnes ved at vi sammen påvirker til å holde sportslig bilkjøring på bane, ferdes trygt langs vegen og tør å si ifra!

Samarbeidskontrakt om trafikksikker atferd blir skrevet mellom hver enkelt deltager og Politiet

Vi ønsker at tilbudet skal være attraktivt og være samlende for miljøet som har bilen som sosialt samlingspunkt. Det er lett å tenke at miljøet bare består av de med spesiell interesse for bil, men faktum er at vi her favner om en enda større gruppe som har bilen mer som møteplass. 

Basis i opplegget har vært fire fredagskvelder pr. sesong med kjøreøvelser, konkurranser, premiering og grilling på Frya flyplass.

Vi forsøker stadig å fornye og endre litt på opplegget. 2014 er femte sesongen og ser avslutningsvis slik ut;

-Vi fikk i år tilgang på møterom hos Isoterm like ved flystripa, slik at vi kunne starte kveldene i plenum innendørs. Viktig for å skape mer kontakt og kunnskapsdeling!

-Vi arrangerte felles tur til NAF glattkjøringsbana på Moelv

-Vi fikk i stand besøk fra NAF motorsport Hallingdal. De kom med både mannskap, biler og utstyr for å sette opp treningsbane for autoslalåm.