NAF Nord-Gudbrandsdal stiller opp

NAF Nord-Gudbrandsdal støtter Vinstra Motorsportsarena. Dette har vært et langsiktig mål og prosjekt som startet for 10 år siden. Avdelingen anser dette som et viktig trafikksikkerhetsprosjekt og aktivitetstilbud for sin region.

NMK har fått med seg 4 kommuner samt private og offentlige investorer. NAF avdelingen går inn med midler i anlegget. Bildet er fra overrekkelsen av 400000 til de ansvarlige (NMK) fra NAF avd. Nord-gudbrandsdal