Artikkel i Dølen om Martin Kongsli - Martin likte ikke ski eller forball i barndommen - men motor! Les mer:

Kongsliartikkel

http://www.dolen.no/nyheter/article11601170.ece#.VkcJPbYpsdU.mailto

 

 Oppdatering vedr Martin juni 2016