Styret i lokalavdelinga fikk i oppdrag av årsmøtet å utarbeide en uttalelse om standard og sikkerhet lags E6. Veivalg gjennom Ramfjorden og Ullsfjordforbindelsen, vil også komme med i publiseringa. Uttalelsen forventes ferdig i løpet av juni 2014.