NAF Nordhordland nyttar NAF-senteret i Knarvik (Kvassnesvegen 58) som base for dei ulike tilboda til NAF-medlemer og andre. Vi har eigen motorsportklubb og MC-klubb, og ellers mange tilbod og aktiviteter for medlemene for å fremja trafikktryggleiken i regionen.