Lokalavdelingen hadde per 31.12.2012 476 medlemmer, og dekker kommunene Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Sørfold. Sørfold er delt med Bodø og omegn.

Ativt styre er:
Magne Reinhhartsen (leder)
Bjørn Jonassen
Kari Anne Husøy
Karl August Gulliksen
Dagfinn Aasjord
Steinar Åmo