Norges Automobilforbund
avd. Nordre Vestfold
Årsmøte i Horten

Det innkalles til årsmøte onsdag 20. mars kl. 19.00 i Lokalhistorisk senter på Karjohansvern i Horten. Vedtektsbestemte saker i § 15 og 16 behandles. Forslag til saker eller til valget meddeles sekretariatet innen 13. mars. Stemmerett har alle med gyldig medlemsbevis.

Etter årsmøtet vil Claus Ulvestad fortelle om «På tur i Laos med motorsykkel». Han er kjent som utstyrsleverandør og deltaker under filming av bl.a. «Kongens nei».

Med hilsen NAF Nordre Vestfold
Odd Mobråthen
Sekretær/forretningsfører