Saker nevnt i §15 og 16 er til behandling og forslag til valget eller saker til årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 7. mars.

Stemmerett har alle med gyldig medlemsbevis.

Med hilsen NAF Nordre Vestfold

Odd Mobråthen

Sekretær/forretningsfører