På grunn av Covid 19 ble årsmøtet som var berammet til den 18. mars utsatt.

Etter nye retningslinjer fra myndighetene har vi nå anledning til å gjennomføre årets årsmøte. Møtet er flyttet til Holmestrand Fjordhotell, og hotellet lover «spredt befolket møterom».

Årsmøtet skal som vanlig behandle de vedtekts-bestemte sakene, og avsluttes etter at årsmøtesakene er gjennomført.

NAF Nordre Vestfold ønsker alle velkommen til årsmøtet.

Med hilsen

Styret i NAF Nordre Vestfold