Avdelingens årsmøte holdes tirsdag 20. mars kl 19.00 i Holmestand Båtforenings lokaler på Hakan i Holmestrand.

Saker nevnt i §15 og 16 er til behandling og forslag til valget eller saker til årsmøtet må leveres valgkomitéens leder Jan Hallerud eller sekretariatet i hende innen 13. mars.
Stemmerett har alle med gyldig medlemsbevis.

Velkommen ! Styret

Med hilsen
NAF Nordre Vestfold
Odd Mobråthen
Sekretær/forretningsfører