Kursinvitasjon sendes på omgang til medlemmer i de respektive kommuner.