NAF avd. Nordre Vestfold avholder styremøte i Holmestrand torsdag 24. juni kl. 18:00.

Styret ønsker alle en riktig god sommer.