Møtet  for styret avholdes på kontoret i Holmestrand.