NAF avd. Nordre Vestfold avholder styremøte på nett tirsdag den 13.4 kl. 18:00.

Møtet skal gjennomføres via verktøyet Microsoft Teams og prøves ut før årets årsmøte som skal utføres på samme måte.